Termeni si conditii de utilizare

Vă recomandăm să citiți cu atenție acest document!

Termeni și condiții ale site - ului www.dentstore.md

- Client - persoană fizică sau juridică, care efectuează www.dentstore.md comanda.
- Vânzător - ChiNec S.r.l.
- Shop - site - ul, spațiu de e-commerce, care este deținută de către vânzător și a www.dentstore.md adresa de internet.

Aici sunt produse și servicii, de plată și condițiile de livrare pentru înregistrarea acestor ordine de către clienți. Site - www.dentstore.md.

- Produs - bun, obiect pentru un anumit nevoile umane, care este de vânzare site-ul.
- Comanda - cerere de înregistrare pentru achiziționarea de bunuri și servicii, în conformitate cu lista de produse oferite pe site.
- Serviciul de livrare - servicii care oferă servicii de livrare ordinelor de furnizare către clienți.

1. Dispozitii generale

1.1. Acest site este deținut și administrat de SRL "ChiNec"

1.2. La înregistrarea comenzii în magazinul online, Clientul acceptă Termenii și condițiile de vânzare a produselor (în continuare – Termeni și condiții) prezentate mai jos.

1.3. Acești Termeni si Condiții, precum și informația despre produsele afișate pe site sunt oferte publice, în conformitate cu articolul 681 din Codul civil al Republicii Moldova și a Legii nr. 284 privind Comerțul Electronic. Cumpărătorul, după ce a luat cunoștință cu textul acestor condițiilor de vânzare, le acceptă prin bifarea alineatului "Am luat cunoștință cu termenii și condițiile de vânzare pe site-ului www.dentstore.md ".

1.4. Relațiile dintre client și vânzător sunt stabilite în baza Legii nr. 105 din 13.03.2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, și a altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta.

1.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile date, iar Clientul este obligat să monitorizeze modificările în mod regulat.

1.6. Clientul acceptă Termenii si Condițiile, apăsînd butonul "Confirmarea Comenzii", în ultima etapă de înregistrare a comenzii pe site.

2. Înregistrarea pe Site

2.1. Vânzătorul nu este responsabil pentru exactitatea și corectitudinea informațiilor furnizate de client în timpul înregistrării.

3. Înregistrarea și termenul de livrare a comenzii

3.1. Comanda clientului poate fi preluată în următoarele moduri: prin telefon sau înregistrată de către client pe site. Detaliile de înregistare a comenzii sunt descrise în punctul "Cum să înregistrezi comanda".

3.2. La înregistrarea comenzii, clientul trebuie să specifice următoarea informație:

• numele și prenumele Clientului sau a destinatarul comenzii

• adresa de livrare a comenzii

• telefonul de contact

• e-mail.

3.3. După înregistrarea comenzii, clientului i se oferă informația privind data preconizată, de transmitere a comenzii de către Serviciul de livrare. Data specificată depinde de disponibilitatea produselor comandate în depozitul vînzătorului, și timpul necesar pentru prelucrarea comenzii.

3.4. Vânzătorul are dreptul de a refuza înregistrarea comenzii, în cazul în care Clientul a făcut deja comandă de 5 sau mai multe unități, pe care le-a refuzat anterior, din motivele care nu sunt legate de prezența defectelor în aceste produse.

3.5. Toate materialele informative afișate pe site, au caracter consultativ și nu pot transmite în totalitate informația exactă despre proprietățile și caracteristicile mărfurilor, inclusiv culoarea, mărimea și forma. În cazul cînd clientul are întrebări privind proprietățile și caracteristicile produselor, înainte de a înregistra comanda, el trebuie să contacteze Serviciul de informații la numărul de telefon (022) 931439.

3.6.În cazul lipsei produsului comandat în depozitul vînzătorului, vânzătorul are dreptul de a anula comanda și de a informa clientul prin trimiterea unui e-mail la adresa specificată, sau prin telefon.

3.7.În cazul anulării Comenzii preplătite, costul produsului anulat este returnat către client prin modulul în care a fost inițial produsă achitarea.

4. Livrarea

4.1. Metodele de livrare a produselor sunt menționate pe site.

4.2. Vînzătorul va face tot posibilul pentru a respecta condițiile de livrare specificate pe site, cu toate acestea, sunt posibile eventualele întârzieri în livrare, care pot apărea din cauza unor circumstanțe neprevăzute (traficului aglomerat, condițiilor meteorologice, sărbătorilor de stat), și nu din vina vânzătorului.

4.3. Riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a produsului se transmite clientului din momentul cînd acesta primește produsul și semnează în documentele care confirmă livrarea.

4.4. Costul de transport este calculat individual pentru fiecare comandă, în funcție de zona și metoda de livrare, și, uneori, în funcție de metoda de achitare, și este specificat în momentul înregistrării comenzii pe site.

4.5. În momentul livrării, produsul este transmis clientului sau persoanei denumite în calitate de destinatar al comenzii. Dacă persoana este incapabilă să obțină produsul, care trebuie să fie achitat în numerar, produsul se transmite persoanei care este gata să dea detalii cu privire la comandă (numărul de origine și / sau numele complet al destinatarului) și să achite complet comanda către persoana care efectuează livrarea.

4.6. La primirea comenzii, clientul trebuie să verifice aspectul exterior și ambalajul produsului, numărul de produse în comandă, integritatea.

5. Achitarea comenzii

5.1. Prețul produsului este indicat pe site. În cazul specificării incorecte a prețului produsului comandat de Client, vânzătorul în cel mai scurt timp va contacta clientul, pentru a confirma comanda după prețul corectat sau pentru a anula comanda. În cazul dacă contactarea clientului nu este posibilă, această comandă se consideră anulată.

5.2. Prețul produsului poate fi modificat unilateral de către vînzător.

5.3. Metodele de achitare a produselor sunt menționate pe site, în rubrica "Metode de achitare". Metoda de plată convenită se consideră metoda aleasă de client, din toate metodele de achitare disponibile, la momentul efectuării comenzii.

5.4. În cazul produselor preplătite, comanda este acceptata pentru procesare, numai după ce banii necesari sunt înrolați de către Client în contul curent al Vânzătorului. Produsul nu poate fi rezervat la comandă, iar vânzătorul nu poate garanta disponibilitatea lui în depozit, specificată în momentul înregistrării comenzii, și ca consecință, se poate mări termenul de livrare.

5.5. În cazul achitării produsului cu cardul bancar, autentificarea operațiunii se efectuează de către bancă. Dacă banca are motive să creadă că operațiunea are caracter fraudulos, ea are dreptul de a refuzea această operațiune.

5.6. Condițiile de achitare a comenzilor prin intermediul sistemelor de plăți electronice sunt indicate pe site, în rubrica "Metode de achitare".

6. Returnarea produselor

6.1. Returnarea produsului de calitate corespunzătoare.

6.1.1. Clientul are dreptul de a refuza produsul comandat în orice moment, înainte de primire a acestuia, și după primirea mărfurilor – în termen de 14 zile, cu excepția zilei de cumpărare. Returnarea produsului de calitate corespunzătoare este posibilă în cazul dacă se păstrează aspectul exterior, proprietățile de consum, precum și un document, care dovedește faptul și condițiile de cumpărare a acestui produs.

6.1.2. Clientul nu are dreptul de a refuza produsul de calitate corespunzătoare, cu proprietăți individuale specifice, în cazul în care produsul specificat poate fi folosit doar de către client.

6.1.3. . În caz că clientul refuză podusul în conformitate cu p. 6.1.1., vînzătorul îi returnează suma achitată pentru produsul returnat, cu excepția costului de livrare, nu mai târziu de 15 zile de la data de primire de către vînzător a cererii scrise din partea clientului.

6.1.4.În termen de 14 zile de la primirea comenzii, în afară de ziua de cumpărare, Clientul are dreptul de a schimba produsul de calitate corespunzătoare cu un alt produs similar, numai în cazul dacă acest produs nu-i convine clientului după formă, dimensiuni, stil, culoare sau dotare tehnică. Clientul nu poate schimba produsul de calitate corespunzătoare, care este specificat în Lista de produse nealimentare de bună calitate, care nu pot fi returnate sau schimbate, aprobat în anexa numărul 2 din Hotărîrea Guvernului № 1465 din 08 decembrie 2003.

6.1.5.Dacă la momentul adresării Clientului, produsul similar nu este în stoc, Clientul are dreptul de a respinge comanda și de a solicita returnarea sumei achitate pentru produs. Vânzătorul trebuie să ramburseze suma de bani achitată pentru produsul returnat în termen de 15 zile de la data de returnare a mărfii.

6.2. Returnarea produsului de calitate necorespunzătoare

6.2.1. Clientul poate returna produsul de calitate necorespunzătoare vânzătorul sau producătorului, și are dreptul de a cere returnarea sumei de bani achitate în decursul perioadei de garanție, termenului de valabilitate, sau dacă acest termen nu este specificat, într-o perioadă de timp rezonabilă, care nu depășește un an. Clientul poate solicita, de asemenea, schimbarea sau eliminarea defectelor a produsului de calitate necorespunzătoare.

6.2.2. În cazul respingerii Contractului de acord de către Client și prezentarea cererii de rambursare a sumei achitate pentru produs, în conformitate cu condițiile punctul 6.2.1., suma achitată urmează să fie returnată clientului în termen de 15 zile de la primirea cererii scrise de către vânzător.

6.3. Rambursarea banilor achitați

6.3.1. Suma de bani achitată se returnează clientului în același mod, în care a fost efectuată plata pentru produs.

6.4. Lista de acțiuni în caz de încălcare de către Vînzător a condițiilor de sortiment.

6.4.1. În cazul detectării în comanda livrată a produsului care nu corespunde cu produsul comandat, Clientul are dreptul de a refuza comanda și de a cere înlocuirea produsului conform sortimentului comandat, sau de a cere restituirea banilor achitați pentru produs.

6.4.2.Dacă înlocuirea produsului este imposibilă, Vânzătorul va notifica Clientul prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail specificată de Client, iar banii achitați sunt returnați în modul prevăzut în punctul 6.3.1. 6.5. Informația detaliată despre pretențiile către calitatea și returnarea produselor poate fi trimisă pe e-mail office@dentstore.md sau pe adresa MD-2012 mun. Chisinau, str. Pușkin, 22, of. 427.

7. Politica de confidențialitate

7.1. La înregistrarea comenzii pe site-ul www.dentstore.md Clientul oferă următoarea informație: numele, prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon.

7.2.Oferind informația personală site-ului, Clientul acceptă prelucrarea acesteia de către Vânzător, inclusiv pentru promovarea produselor și serviciilor site-ului.

7.3. Utilizarea informației oferite de către Client și preluate de Vînzător.

7.3.1. Vînzătorul folosește informația preluată pentru:

• a-și îndeplini obligațiile față de Client;

• evaluarea și analiza funcționării site-ului;

• determinarea câștigătorului în promoțiile desfășurate de către Vînzător.

7.4. Divulgarea informației preluate de către Vânzător

7.4.1. Vânzătorul este obligat să nu divulge informația primită de la Client.

7.4.2. Clientul trebuie să fie conștient de faptul că toată informația oferită pentru implementarea acestui serviciu nu va fi divulgată persoanelor sau site-urilor neautorizate. Excepție poate fi oferirea informației personale la cererea organelor competente ale Republicii Moldova sau la solicitarea instanței de judecată. Vânzătorul este responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor personale a Clientului. Clientul este obligat să furnizeze informații fiabile. În cazul în care clientul oferă informații incorecte, vânzătorul nu este responsabil pentru informația dată și consecințele posibile.

7.4.3 Măsuri de securitate Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității datelor și pentru asigurarea utilizării corecte a informațiiei de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețeaua wireless nu poate fi protejată în totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Clientul, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.

7.5. Vânzătorul are dreptul de a utiliza metoda "cookies". Noi folosim "cookies" pentru a colecta anumite informații despre Client și pentru a urmări vizitele site-ul nostru. Site-urile folosesc des această metodă pentru a îmbunătăți identificarea utilizatorilor lor." Cookies "reprezintă o cantitate mică de informație, care este trimisă de browser-ul Clientului și se depozitează pe hard disc-ul computerului. Acestea se transmit în momentul cînd Clientul vizitează site-ul nostru prin intermediul unui calculator. Dacă Clientul nu elimină "cookies", de fiecare dată când utilizează același computer pentru a accesa site-ul nostru, serverul va fi anunțat de vizita sa, iar noi putem colecta informații statistice despre activitățile Clientului pe site.

7.6. Vânzătorul primește informația despre adresa IP a vizitatorului site-ului www.dentstore.md. Această informație nu este folosită pentru identificarea vizitatorului.

7.7. Utilizatorii minori În conformitate cu legislația în vigoare, utilizare site-ului și conținutul său este destinată pentru clienții adulți, și noi nu intenționăm să vindem produse minorilor. Cu toate acestea, noi nu putem cunoaște vârstă exactă a oamenilor care vizitează site-ul nostru, și, prin urmare, aplicăm aceeași Politica de confidențialitate pentru persoanele de toate vîrstele.

8. Alți termeni și condiții

8.1. Relațiile dintre Client si Vînzător se reglementează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8.2. În cazul apariției unor întrebări sau plângeri din partea Clientului, el trebuie să contacteze Serviciul clienți la numărul de telefon (022) 931439 sau să trimită o scrisoare prin e-mail: office@dentstore.md. Părțile vor încerca să rezolve toate litigiile apărute prin negocieri, iar în cazul incapacității de a ajunge la un comun acord, disputa va fi transmisă în instanța de judecată, în conformitate cu legile din RM.

8.3. Recunoașterea de către instanța de judecată a invalidității oricărei prevederi a acestor Termeni și condiții, nu presupune inulitatea celorlalte prevederi. Lista produselor non-alimentare de calitate corespunzătoare, care nu pot fi schimbate cu un produs similar

1 - Produse pentru prevenirea și tratamentul unor boli (obiecte sanitare și de igienă din metal, cauciuc, textile și alte materiale; unelte, instrumente și echipamente medicale de ingrijire orală, lentile de ochelari, articole pentru îngrijirea copiilor, medicamente).

Reclamații

În cazul unei plângeri, care este legată direct de momentul de vînzare-cumpărare a produsului, puteți contacta Agenția pentru Protecția Consumatorilor a Republicii Moldova folosind următoarele coordonate: MD-2012 mun. Chişinău, sectorul Centru str.Vasile Alecsandri,78 etajul 1,5 Linia fierbinte: 080028028 www.consumator.gov.md